Strona główna > Przepisy > Przepisy dotyczące odbioru instalacji elektrycznej

Zanim jakakolwiek instalacja elektryczna zostanie oddana do użytku musi przejść kontrole, które wykluczą jakiekolwiek usterki i potwierdzą jej prawidłowe wykonanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będzie można bezpiecznie jej używać i cieszyć się pełną bezawaryjnością. Warto podkreślić, że konieczność wykonywania sprawdzenia bez oddaniem do użytku podyktowana jest prawem budowlanym. Dodatkowo nie rzadziej niż na lat właściciel budynku mieszkalnego oraz większych obiektów powinien dokonywać przeglądów instalacji z pomocą eksperta.

Dlaczego potrzebny jest przegląd przed odbiorem?

Pomimo, że instalacje wykonywane są przez fachowców, to i tak po zakończeniu pracy należy dokonać jeszcze raz przeglądu całej instalacji. Takowego przeglądu dokonuje expert, który ma doświadczenie w tego typu sprawach i będzie w stanie dokonać niezbędnych pomiarów instalacji.

Często np. firmy ubezpieczeniowe wymagają aktualnych badań instalacji elektrycznej, aby w ogóle udzielić ubezpieczenia. Ważne badania techniczne są szczególnie ważne przy wypłacie odszkodowania za ewentualne szkody, a ich brak może pozbawić Cię pieniędzy.

Jakie pomiary są przeprowadzane?

Podczas szczegółowych oględzin przeprowadza się następujące pomiary:

  • Mierzona jest skuteczność ochrony przewodów przed spięciem poprzez szybkie wyłączenie zasilania. Przeważnie urządzeniem zabezpieczającym jest wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa.
  • Pomiary rezystancji izolacji – w tym wypadku sprawdza się, czy rodzaj zastosowanej na przewodach izolacji na pewno gwarantuje odpowiednią ochronę
  • Badanie bezpieczników – opiera się na sprawdzeniu działania wyłączników przeciwporażeniowych, które mają za zadanie odcięcie energii podczas porażenia prądem człowieka.
  • Badanie skuteczności przeciwporażeniowej – jest to bardzo ważne i pozwala zabezpieczyć ludzi przed porażeniem prądem.

Jak więc widać, tego typu badania pomiarowe odgrywają bardzo szczególną rolę i są dyktowane przede wszystkim dobrem człowieka. Nikt przecież nie chce, aby jacykolwiek ludzie byli narażeni na porażenie prądem w wyniku nieprawidłowego zamontowania instalacji elektrycznej.