Strona główna > Przepisy > Formalności przyłączenia domu do linii energetycznej – jak to wygląda w praktyce?

Budujesz dom i nadszedł czas na przyłączenie niezbędnych mediów, w tym również prądu? W takim razie warto jest się zaznajomić z formalnościami, które należy spełnić, aby takowe przyłączenie było w ogóle możliwe. Dzięki temu będziesz wiedział na co się przygotować, aby załatwić wszelkie zezwolenia jak najszybciej to będzie tylko możliwe.

Od czego musisz zacząć?

Najpierw należy wystąpić do najbliższego zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłącza domowego. W takim wniosku opisujemy przewidywane zapotrzebowanie na moc elektryczną, jak również orientacyjne roczne zużycie energii. Trzeba także wpisać przewidywany termin, od którego zamierzasz korzystać z energii.

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć dokument, który potwierdza, że działka na której stoi dom jest Twoja, jak również plan zabudowy na mapie lub szkic, który określa usytuowanie budynku względem sąsiadów.

Jeśli poprawnie złożysz wszystkie niezbędne dokumenty, to wtedy warunki przyłączenia powinny zostać wydane w ciągu 14. Warto wiedzieć, że jest to usługa bezpłatna. Warunki zawierają następujące informacje:

  • Miejsce zainstalowania licznika oraz zabezpieczenia głównego
  • Miejsce przyłączenia instalacji elektrycznej
  • Sposób zasilania – z sieci kablowej, czy napowietrznej

Wraz z dokumentem traktującym o warunkach dostajemy również projekt umowy o przyłączenie.

Różnice między przyłączeniami

Należy powiedzieć, że przyłącze napowietrzne nie wymaga żadnych dodatkowych formalności, jeśli warunki są wydane i umowa podpisana, to można przystąpić do przyłączenia.

Jeśli jednak wybierzesz drogę przyłączenia elektrycznego za pomocą kabla, to wtedy sytuacja trochę bardziej się komplikuje. Otóż potrzebna będzie dokumentacja techniczna przyłączenia, którą może wykonaj rejonowy zakład energetyczny.

W takim dokumencie znajduje się dokładne określenie przyłącza energetycznego, jak również dokładna trasa jego przebiegu. Kabel musi biec w odpowiedniej odległości od innych instalacji: gazowej, kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Dodatkowo ważne jest odpowiednie wyrysowanie przebiegu przyłącza na mapie geodezyjnej.