Strona główna > Przepisy > Przepis dotyczące pomiarów elektrycznych

Każdego roku w jakiś sposób ulegają zmianom przepisy dotycząc pomiarów elektrycznych, czasami są to tylko drobne zmiany, ale innym razem dotykają zdecydowanie większej sfery. Również w tym roku nastąpiły pewne modyfikacje, którzy dużymi nazwać nie można, jednakże z pewnością przyczyniają się one do większego bezpieczeństwa ludzi użytkujących dane instalacje elektryczne. Poniżej postanowiliśmy wypisać owe najważniejsze zmiany, aby każdy elektryk miał świadomość, że weszły już one w życie i należy się bezwzględnie do tych zasad stosować.

Co nowego?

Na uwagę zasługuje fakt wprowadzenia wyłączników różnicowoprądowych. Oczywiście były one obecne już wcześniej jednakże teraz są stosowane już powszechnie. Stanowią doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami, jak również jako środek uzupełniający do tzw. ochrony podstawowej we wszystkich układach sieciowych. Wyjątkami w tym wypadku będą jedynie układy TN.

Ważna jest ochrona wszystkich obiektów budowlanych przed powstawaniem pożarów z powodu wadliwej instalacji elektrycznej. Są one często powodowane prądami doziemnymi. Można to zrobić za pomocą wyłączników różnicowoprądowych do 500 mA.

Jakie są środki ochrony podstawowej?

Obecnie można wyróżnić następujące kryteria ochrony podstawowej:

  • Ochrona przy użyciu obudów i ogrodzeń
  • Ochrona przy użyciu barier
  • Ochrona uzupełniająca, która odbywa się za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym do 30 mA.
  • Ochrona polegająca na wyizolowaniu części czynnych

W przypadku uszkodzenia instalacji również są pewne zasady, które muszą koniecznie zostać spełnione. Przede wszystkim podczas uszkodzeń jest stosowana:

  • Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
  • Ochrona polegająca na izolowaniu stanowiska
  • Ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych
  • Ochrona za przy pomocy separacji elektrycznej

Warto jest się z tymi zasadami szerzej zapoznać oraz dokładnie przestudiować zmiany w przepisach, aby zawsze być na bieżąco. Tylko dzięki temu można realnie wpływać na ogólne bezpieczeństwo instalacji.